Zikir Nasıl Yapılır?

Zikir, Allah’ı anmak için yapılan bir ibadettir. Zikir, sözlü veya sessiz olabilir ve farklı tekniklerle yapılabilir. En yaygın zikir yöntemi, Allah’ın isimlerini anmak ve ona hamd etmek suretiyle yapılan sözlü zikirlerdir. Bunun yanı sıra, sessiz zikirler de yapılabilir ve nefes kontrolü tekniği ile zikir gerçekleştirilebilir.

Zikir yapmak için uygun bir yer seçmek önemlidir. Zikir yaparken rahat bir pozisyonda oturmak ve el işareti yapmak yaygın bir uygulamadır. Ayrıca, zikir yaparken yoğunlaşmak ve dikkati toplamak da önemlidir. Bazı zikir yöntemleri, müzik veya doğa sesleri gibi sesleri kullanırken, diğerleri sessiz bir ortamda ve kendine özgü bir yöntemle gerçekleştirilir.

Zikirin faydaları arasında stres azaltma, zihinsel ve bedensel rahatlama, duygusal denge sağlama ve odaklanma yeteneğini geliştirme yer almaktadır. Zikir yapmak, zihinsel ve fiziksel sağlık için önemli bir etkendir.

Zikir Nedir?

Zikir, dilimizde anlamı ‘anmayı hatırlama’, ‘zikredecek olanın kendisini Allah’a yakınlaştırması’ olarak tanımlanır. Zikir, Islam dininin önemli bir ibadeti olup yapılış amacı Allah’ı anmak, O’nun gücünü, ilmini, sevgisini ve rahmetini hatırlamaktır. Zikir yaparken, bir kelime ya da cümleyi sürekli tekrar ederiz. Zikir demek, kötü düşüncelerden kurtulmak, kalbi Allah sevgisiyle doldurmak demektir. Zikrin en önemli özelliği kalbi arındırmasıdır. Zikir, manevi dünyanın arındırılması için yapılan bir ibadettir ve birçok faydası vardır.

Zikir Türleri Nelerdir?

Zikir, genellikle Allah’ın adını anarak yapılan bir ibadet türüdür. İslamiyet’te en yaygın olanı olduğu gibi, diğer dinlerde de farklı uygulamaları bulunmaktadır. Zikir türleri, yapılış şekillerine göre farklılıklar gösterir. Zikirler ya sözlü ya da sessiz yapılabilmektedir.

Sözlü zikirler en yaygın olan türdür. Sıkça tekrarlanan kelime, cümle veya duaların okunması ile gerçekleştirilirler. Tasavvufi zikirler olarak bilinen bu uygulama özellikle tarikatların uygulama alanında yüksek öneme sahiptir. Çeşitli yöntemlerle yapılan tesbih çekme ise sessiz zikir örneklerinden biridir.

Zikirlerin bir başka türü de nefes tekniği ile yapılanlardır. Nefesin ritmik bir şekilde alınıp verilmesi ve belirli bir mantranın tekrarlanması ile gerçekleştirilirler. Bu tür zikirler genellikle yoga ve meditasyon uygulamalarında kullanılır.

 • Sözlü zikir
 • Sessiz zikir
 • Nefes teknikleri ile yapılan zikirler

Zikirlerin uygulama şekilleri farklı olsa da amaçları genelde aynıdır: Allah’a yakınlaşmak ve arınmak. Her tür zikrin kendine özgü bir özelliği ve anlamı vardır. Uygun zaman ve mekanda yapılması, zikrin anlamının kavranması ve doğru tekrarlanması, bu ibadetin tam anlamıyla yerine getirilmesi için büyük önem arz eder.

Sözlü Zikir

Sözlü zikir, sözlerle yapılan zikir çeşididir. Zikir esnasında belirli kelimeler, cümleler ya da dualar tekrarlanır. Sözlü zikirde kullanılan en yaygın zikirlerden biri “La ilahe illallah” zikridir. Bu zikirde “Olmayan bir ilah yoktur, ancak Allah” anlamına gelen kelime tekrarlanır. Diğer bir yaygın sözlü zikir çeşidi ise “Allah” kelimesinin tekrarlanmasıdır. Ancak sözlü zikirlerin çeşitliliği oldukça fazladır ve bireysel tercihlere göre farklılık gösterebilir.

Zikir Çeşitleri

Zikir yapmanın farklı teknikleri vardır. Bunlar genellikle sözlü zikir, zikir çeşitleri ve tasavvufi zikir olarak sınıflandırılır.

Sözlü zikir, kelime ve deyişlerin tekrar edilmesiyle yapılan bir zikir çeşididir. En yaygın kullanılan sözlü zikirler arasında “La ilahe illallah”, “Allahu ekber” ve “Subhanallah” sayılabilir.

Zikir çeşitleri, farklı zikir tekniklerinin bir araya getirilmesiyle oluşur. Bunlar arasında özellikle nefesli zikirler, sema zikirleri, renkli zikirler ve meditasyonlu zikirler yer alır.

 • Nefesli zikirlerde, belirli bir ritmde nefes alınarak zikir yapılır.
 • Sema zikirleri, genellikle Mevlevi dervişlerinin yaptığı dönen zikirlerdir.
 • Renkli zikirlerde, farklı renklerle ilgili zikirler yapılır.
 • Meditasyonlu zikirlerde, zikir yaparken meditasyon yapılır ve zihin boşaltılır.

Tasavvufi geleneğiyle bağlantılı olan zikirler, genellikle gruplar halinde yapılır ve belirli bir lider tarafından yönetilir. En yaygın tasavvufi zikirler arasında “Hu”, “Ya Hayy”, “Ya Hu” gibi deyişler yer alır. Tasavvufi zikirlerin amacı, kişinin Allah’a yakınlaşmasına yardımcı olmaktır.

Tasavvufi Zikir

Tasavvufi geleneğinde yapılan en yaygın zikirler arasında “La ilahe illallah” ve “Allahuekber” gibi sözcükler yer almaktadır. Tasavvufi zikirler genellikle tek bir sözcük veya deyim üzerine odaklanmak ve devamlı olarak tekrarlamak esasına dayanır. Buna ek olarak, tasavvufi zikir uygulamaları genellikle sessiz bir ortamda gerçekleştirilir ve çeşitli nefes teknikleri de dahil edilir. Bu zikirler, manevi yolculukta daha derin bir bağlantı kurmaya, zihni ve kalbi sakinleştirmeye ve ruhsal düzeyde büyümeye yardımcı olur.

Dua ve Salavat

Dua ve Salavat, insanların Allah’a yakınlaşmak için kullandıkları başlıca zikir yöntemleridir. Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetler, Peygamber Efendimiz’in hadisleri ve dualar, en yaygın dua ve salavatların kaynaklarıdır.

Bir dua yapılırken öncelikle niyetin doğru olması gerekir. Duanın ardından birkaç kez salavat getirilerek zikre devam edilir. Salavat’ın koruyucu özellikleri vardır ve Allah’ın sevgisini kazanmak için yapılması önerilir.

Dua ve salavatın yapılacağı yerin temiz olması önemlidir. Ayrıca, zikri yaparken doğru nefes alma, vücudun pozisyonu ve konsantrasyon da dikkat edilmesi gereken unsurlardır.

Dua ve salavatın yararları saymakla bitmez. Duygusal denge sağlama, stres azaltma, sıkıntıların giderilmesi, zihinsel açıklık sağlama gibi birçok faydası vardır. Bireysel olarak yapılabileceği gibi, cemaatlerde birlikte yapılan dualar ve salavatlar da önemlidir.

Zikir Yerleri

Zikir yapmak için seçilecek mekanlar, sakin ve sessiz ortamlardır. Bu nedenle zikir yapmanın en uygun mekanları camiler, mescitler ve evde özel bir zikir alanıdır. Bununla birlikte, açık hava da zikir yapmak için uygun bir mekandır. Doğal ortamların huzur verici etkisi zikir yapmak için idealdir.

Zikir yapacağınız mekanın temizliği de oldukça önemlidir. Temiz bir ortamda yapılan zikir, manevi açıdan daha güçlüdür. Ayrıca, zikir yapacağınız mekanda gürültü ve rahatsızlık veren herhangi bir unsur olmamalıdır.

 • Zikir yapmak için uygun mekanlar:
  • Camiler
  • Mescitler
  • Evde özel zikir alanı
  • Açık hava

Zikir yaparken dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da mekanın dekorasyonudur. Zikir yapmak için seçilen mekanın sade ve dingin bir atmosferi olmalıdır. Bu nedenle dekorasyonda sadelik ön planda olmalıdır.

Zikir Yapmanın Faydaları Nelerdir?

Zikir yapmanın birçok faydası vardır. Bunlardan ilki ruhsal faydalardır. Zikir yapmak, insanın iç huzurunu bulmasına yardımcı olur. Kalpteki huzursuzlukları giderir ve insanın manevi dünyasını aydınlatır. Zihinsel açıdan bakıldığında zikir, kişinin odaklanma yeteneğini artırır ve zihni daha açık ve net hale getirir. Zikir ayrıca kişinin dikkatini toplamasına yardımcı olur ve duygusal dengeyi sağlar. Bedensel faydalar ise stresi azaltır, solunum ve dolaşım sistemlerini düzenler ve bedenin genel sağlığını pozitif yönde etkiler.

Bu yararlar, zikrin düzenli olarak yapıldığı durumlarda daha belirgin hale gelmektedir. Özellikle stres seviyesi yüksek olan kişiler, zikir yaparak stres seviyelerini azaltabilirler. Aynı zamanda, zikir yapmanın odaklanma yeteneğiniz üzerinde olumlu bir etkisi olduğu için, çalışmak istediğiniz konuya daha iyi odaklanabilirsiniz. Daha da önemlisi, zikir yapmak, ruhsal ve bedensel olarak rahatlamayı sağlayarak, fiziksel ve zihinsel olarak daha sağlıklı hale gelmenize yardımcı olacaktır.

Stres Azaltıcı Etkisi

Stres seviyesi günümüzde oldukça yüksek bir düzeyde bulunmaktadır. Yoğun iş temposu, şehir hayatı, ailevi sorunlar gibi pek çok sebep, insanların stres yaşamasına neden olmaktadır. Ancak, zikir yapmak doğru şekilde uygulandığında stres seviyesinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Zikir yapmak, kişinin zihnini ve bedenini sakinleştirir, rahatlama hissi sağlar. Bu da stres seviyesinin düşmesine yardımcı olur. Ayrıca, zikir yapmak, düzenli olarak yapıldığında kişinin zihin ve beden sağlığına da katkı sağlar. Stressiz bir hayat yaşamak için zikir yapmak iyi bir seçenektir.

Duygusal Denge Sağlama

Zikir yapmak sadece bedenimize fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda duygusal dengeyi de sağlayabilir. Düzenli olarak zikir yapmak, kişinin duygusal dalgalanmalarını dengelemesine yardımcı olabilir. Zikir yaparken odaklanma yeteneği ve iç huzur artar. Bu da kişinin zihni dünyasındaki gürültüyü azaltır ve sakinleşmeye olanak sağlar. Ayrıca, zikir yaparken kendimizi daha güvende ve emin hissedebiliriz. Düzenli olarak uygulandığında, zikir insanların olumsuz duygularla mücadele etmesine yardımcı olmada etkili bir araç haline gelebilir.

Odaklanma Yeteneğinin İyileştirilmesi

Zikir yapmak, dikkat ve odaklanma sorunları yaşayan insanlar için oldukça faydalı olabilir. Zikir esnasında tekrarlanan kelime veya cümle, zihnin dağınıklığını azaltarak odaklanma yeteneğini geliştirir. Yapılan tekrarlar, beyinde yeni sinapslar oluşturarak hafızaya ve öğrenmeye yardımcı olur. Yapılan zikir, aynı zamanda zihnin sessizleşmesine de katkı sağlar ve bu da zihnin daha net ve açık bir şekilde düşünmesine yardımcı olur.

Zikir yaparken, kişi dış dünyadaki diğer faktörlere odaklanmaktan çıkar ve kendini ruhsal ve zihinsel olarak çevreye kapatır. Bu da zihne verimli bir zaman sağlar ve zihnin yenilenmesine, tazelenmesine katkı sağlar. Zikirin odaklanma yeteneğini arttırıcı etkisinden yararlanmak için düzenli bir şekilde yapılması gerekir.

Zikir yapmanın odaklanma yeteneğini geliştirici etkisi ile ilgili daha fazla bilgi için araştırmalar yapılması gerekmektedir. Ancak yapılan çalışmalar, düzenli ve doğru şekilde yapılan zikrin beyindeki sinapsları güçlendirdiği, öğrenme ve hafıza üzerine olumlu bir etkisi olduğu sonucuna işaret etmektedir.

Yorum yapın