MSÜ Başvuru Nasıl Yapılır?

MSÜ’ye başvurmak için öncelikle “MSÜ Yapacak Yükseköğretim Kurumları Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanlarına İlişkin Esaslar” adlı belgeyi incelemeniz gerekmektedir. Bu belgede, hangi üniversitelerin ve bölümlerin MSÜ yapacağı, kaç öğrenci kabul edecekleri ve sınavın hangi tarihlerde yapılacağı gibi detaylar yer almaktadır.

MSÜ başvurusu, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Başvuru sırasında kimlik bilgilerinizi ve tercihlerinizi belirtmeniz gerekmektedir. Ayrıca başvuru ücretini de yine internet üzerinden ödemeniz gerekmektedir.

MSÜ’ye başvuru sırasında, lise diploması veya mezuniyet belgesi, transkript, nüfus cüzdanı fotokopisi gibi belgeler istenebilmektedir. Bu belgelerin teslim tarihleri ve nereye teslim edileceği de ÖSYM’nin internet sitesinde açıklanmaktadır.

MSÜ başvuru tarihleri her yıl değişebilmektedir. Başvuru tarihleri açıklandığında mutlaka takip etmeniz ve son başvuru tarihini kaçırmamanız gerekmektedir. Başvurular belirlenen tarihler arasında tamamlanmalıdır. Aksi takdirde başvurular kabul edilmez.

  • MSÜ başvuru koşulları arasında;
  • Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak,
  • 18 yaşını doldurmuş olmak (sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle),
  • MSÜ yapacak üniversitelerin belirlediği kontenjanlarda sınava girebilecek öğrencilerden olmak yer almaktadır.

MSÜ sınavına başvurmak isteyen öğrenciler, ilgili belgeyi internet üzerinden inceleyerek başvuru şartlarını taşıdıklarından emin olduktan sonra başvurularını tamamlamalıdırlar.

MSÜ Nedir?

MSÜ, Milli Savunma Üniversitesi’nin kısaltmasıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde faaliyet gösteren bir üniversitedir. MSÜ’de askeri eğitim sunulur, ancak bu eğitimlerin yanı sıra meslek yüksekokulu, lisans ve yüksek lisans programları da bulunur. MSÜ, sivil üniversitelere göre farklı bir başvuru sürecine sahiptir. MSÜ sınavına, ilgili bölümlere yerleştirilmek isteyenler başvurabilir. MSÜ sınavı, yüksek öğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılmaktadır. Başvuru koşullarını yerine getiren herkes sınav için başvurabilir.

MSÜ Başvuru Koşulları Nelerdir?

MSÜ sınavına başvurabilmek için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra, 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 17 yaşını tamamlamış ve en fazla 22 yaşında olmanız gerekiyor. Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak da başvuru koşulu olarak belirtilmiştir. Ayrıca, MSÜ sınavına katılacak öğrencilerin sağlık durumlarının da askerlik hizmetine engel olmaması beklenir.

Başvuru sırasında adayların sağlaması gereken belgeler arasında mezuniyet diploması ve transkriptler, T.C. kimlik numarası belgesi, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), sağlık raporu ve fotoğraf bulunur. Adayların bu belgeleri eksiksiz olarak sunmaları beklenir.

Ancak öğrenciler, bir veya daha fazla belgeyi eksik sunarlarsa başvuruları kabul edilmez.

MSÜ sınavına başvurmak isteyen öğrencilerin belirtilen koşulları dikkate alarak başvuru işlemlerini zamanında yapmaları gerekmektedir.

Hangi Bölümler MSÜ Yapar?

MSÜ, Millî Savunma Üniversitesi adıyla bilinen, yalnızca askeri eğitim veren bir üniversitedir. Bu nedenle, MSÜ sınavına başvuracak olan öğrencilerin belirli bir bölümü hedeflemeleri gerekmektedir. MSÜ, Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu gibi askeri okulları da içine alan bir sınavdır. Bu nedenle, sınavın yapıldığı üniversiteler sadece askeri okullardan oluşmaktadır.

Bu okullar, Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (AÖAB) ve MSÜ sınavı sonuçlarına göre öğrenci kabul etmektedirler. MSÜ sınavı sonucuna göre öğrenciler, Fizik, Matematik, Kimya ve Biyoloji alanlarında yoğunlaşan askeri bölümlere yerleştirilirler.

Üniversite Taban Puanları

MSÜ sınavı, sadece askeri lisans bölümlerine yerleştirme yapmakla kalmaz, aynı zamanda askeri öğrencilerin sınavda elde ettikleri puanlar, sivillerin diğer üniversitelerde yükseköğrenim görmesi için de kullanılır. MSÜ’de üniversite taban puanı, en yüksek 200 bine giren adayların yerleştirilmesi için belirlenir. Bu puan “Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu” nda belirlenir. Aşağıdaki tabloda, MSÜ’de taban puanları değerlendirilen üniversiteler ve taban puanları verilmiştir:

Üniversiteler Taban Puanları
Ankara Üniversitesi 350
Gazi Üniversitesi 340
Karadeniz Teknik Üniversitesi 312
Ege Üniversitesi 309
Dokuz Eylül Üniversitesi 305
Marmara Üniversitesi 301

MSÜ’de belirlenen taban puanları, üniversiteler arasındaki tedbir değerlerine göre değişiklik gösterir.

Özel Koşullar

MSÜ başvurularında özel koşullar vardır. Bunlar askeri personellerin çocukları veya yetiştirme yurtlarından gelen öğrenciler gibi özel statüleri olan kişileri kapsar. Ayrıca engelli adaylar da özel koşullara sahiptir. Engelli adaylar, başvuru sırasında engellilik durumları hakkında Sağlık Kurulu Raporu sunmaları gerekmektedir. Bu rapor, adayların sınav sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri özel koşulların belirlenmesi için önemlidir. Özel koşullara sahip adayların başvuru sürecinde gerekli belgeleri sağlamaları gerektiği unutulmamalıdır.

Başvuru Süreci

MSÜ başvuru süreci oldukça detaylı bir süreçtir. Başvurular, genellikle Nisan ayında başlamakta olup, Mayıs ayının ortalarına kadar devam etmektedir. Başvuru formunu, Milli Savunma Bakanlığı’nın websitesindeki e-Devlet sisteminden veya askerlik şubelerinden temin edebilirsiniz. Başvuru formu, doldurulduktan sonra ilgili belgelerle birlikte askerlik şubesine teslim edilmelidir. Başvuru sırasında, adayların, sağlık raporları, diploma ve geçici mezuniyet belgeleri gibi birçok belgeyi sunmaları gerekmektedir. Ayrıca, adayların başvuru sırasında ayrıca askeri sağlık muayenesinden geçmeleri gerekmektedir. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, adayların sınava girme hakkı elde edebilmesi için belirlenen kriterleri karşılaması gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri

MSÜ başvuru tarihleri genellikle her yılın Ocak ayında açıklanmaktadır. Başvuru süreci yaklaşık 15 gün sürer ve son tarih başvuruların sonuçlarının açıklanmasından önce belirlenir. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ise MSÜ’ye başvuru yapamazlar. Ancak, başvuru sürecinin birkaç gün için uzatılması söz konusu olabilir.

Başvuru yapmak için son tarihler yaklaştığında, başvuru sitelerindeki yoğunluk nedeniyle online prosedürlerde hata ve gecikmeler yaşanabilir. Bu durumda, adaylar başvurularını son gün değil, başvuru tarihlerinin açıklanmasından önce birkaç gün önce yapmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca, başvuru tarihlerini kaçırdıysanız, bir sonraki sınav dönemine başvurabilirsiniz.

Belge Sunumu

MSÜ başvurusu yaparken sunmanız gereken belgeler vardır. Öncelikle, kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet sunmanız gerekmektedir. Ayrıca, askerlik durumunuza göre terhis belgesi, tecilli belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge sunmanız gerekmektedir.

Öğrenciyseniz, mezuniyet belgenizi veya öğrenci belgenizi sunmanız gerekmektedir. Yabancı dil sınavına girdiyseniz ve sonuç belgeniz mevcutsa onu da sunabilirsiniz. Son olarak, ödeme dekontunuzu da başvuru sırasında sunmanız gerekmektedir.

Bu belgelerin tümünü tamamladıktan sonra, başvuru yapacağınız üniversitenin askeri personel daire başkanlığına teslim etmelisiniz. Belgelerinizi eksiksiz teslim ettiğinizden emin olun ve kaybolmaması için teslim aldığınız bir makbuz isteyin.

MSÜ Sınavı Nasıl Yapılır?

MSÜ sınavı, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Sınav 2 oturum olarak gerçekleştirilir ve her bir oturumda 70’er soru bulunmaktadır. Sınavın süresi toplamda 150 dakikadır ve her bir oturum 75 dakika sürmektedir.

Sınavda Türkçe ve Matematik olmak üzere 2 bölüm yer alır. Her bir bölümde yer alan sorular, sınava hazırlayan uzmanlar tarafından belirlenir. Sınava giren adayların öncelikle sınav giriş belgesini yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde sınava giriş yapılmaz.

Sınav soruları, çoktan seçmeli ve her bir soru ortalama 1-1.5 dakika içerisinde yanıtlanabilir niteliktedir. Sınav sonrasında, yanıtların değerlendirilmesi sonucu adaylara başarı durumları bildirilir. Bu sonuçlar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen taban puanlarına göre değerlendirilir.

Sınav Konuları

MSÜ sınavında matematik ve Türkçe konuları yer almaktadır. Matematik konuları aritmetik, cebir, analitik geometri, trigonometri ve matematiksel mantık içerir. Türkçe konuları ise Türk dili ve edebiyatı, dilbilgisi, sözcükte anlam, cümlede anlam, dil ve anlatım, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve okuma-anlama becerilerini kapsar. Sınava hazırlık için öncelikle sınav konularını öğrenmek önemlidir. Konuların ayrıntılarına hakim olmak, soruların çözümündeki başarınızı artırabilir. Soruların niteliğine göre yapılacak çalışmalar farklılık gösterebilir, ancak sınav pratikleri, örnek sorular ve deneme sınavları yapmak konuların kavranmasına yardımcı olabilir.

Matematik

MSÜ sınavında Matematik dersi, diğer bölümler gibi oldukça önemlidir. Ancak konuların büyük bir bölümü Lise 9-10-11 ve 12. sınıf müfredatlarından seçildiği için öğrenciler, bu ders için ekstra bir hazırlık yapmak zorunda değillerdir.

Sınavda, Matematik dersi için toplam 40 soru yer almaktadır. Bu sorular, Lise 9-10-11 ve 12. sınıflardaki temel Matematik konularını kapsamaktadır. Matematik sorularının bir bölümü, analitik düşünme, problem çözme ve mantık gibi becerileri ölçmeyi amaçlar.

MSÜ Matematik soruları, öğrencilerin temel matematik bilgisini ölçer. Trigonometri konusu sadece birkaç soru ile sınırlıdır. Sorular arasında polinomlar, fonksiyonlar, denklemler, geometri, limit, türev ve integral hesaplamaları yer almaktadır.

Matematik soruları birden fazla seçenekli, çoktan seçmeli sorulardan oluşur ve genellikle soruların az sayıda bilgi içermesi nedeniyle öğrencilerin çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Doğru cevapların yanı sıra, yanlış cevapların da cevap anahtarındaki değerlendirmesi dikkate alınmaktadır.

Matematik dersinde başarılı olmak için öğrencilerin dikkatli çalışması, pratik yapması, anlama becerilerini geliştirmesi ve temel matematiksel bilgiyi sağlaması gerekmektedir.

Türkçe

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı, Türkçe dahil olmak üzere farklı konulardaki soruları içeren bir sınavdır. Türkçe, sınavda büyük önem taşıyan bir konudur. Sınavda, Türkçe konusunda dil bilgisi, sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafın anlamı, yazım kuralları ve noktalama işaretleri gibi alanlardan sorular yer alır.

Türkçe soruları için hazırlık yaparak sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz. Türkçe dil bilgisine hakim olmak, yazım kurallarını bilmek, okuduğunu anlama becerisine sahip olmak, kelime dağarcığınızı genişletmek ve pratik yapmak, sınavda daha başarılı olmanızı sağlayabilir. Ayrıca, farklı kaynaklardan Türkçe soru kitaplarına ulaşarak pratik yapmak da faydalı olabilir.

Sınav Sonuçları ve Değerlendirme

MSÜ sınavına girdikten sonra, sınav sonuçlarınızın nasıl değerlendirildiğini ve ne zaman açıklanacağını merak edebilirsiniz. MSÜ sınavının sonuçları, sınavın tamamlanmasından yaklaşık bir ay sonra açıklanır. Sonuçlar, adayların nüfus cüzdanı numarası üzerinden erişilebilir olur.

MSÜ sınavında, doğru cevaplara verilen puanlar yanı sıra yanlış cevaplar da eksilme şeklinde değerlendirilir. Doğru cevaplar 2 puan, yanlış cevaplar ise -0,4 puan olarak hesaplanır. Ayrıca, boş bırakılan sorulara herhangi bir puan eklenmez veya çıkarılmaz.

MSÜ sınavı için belirlenmiş olan asgari puan, her seneği farklılık göstermekle birlikte genellikle 150 puan üzerindedir. Eğer puanınız bu asgari puanın altında kalırsa, başarısız sayılırsınız. Ancak, başarısız olmanız halinde MSÜ sınavına tekrar başvuru yapma hakkınız bulunur.

Yorum yapın