Polislik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Polislik mesleği, halkın güvenliğini korumak ve suç işleyenleri cezalandırmak amacıyla yürütülen kutsal bir görevdir. Polis akademisi, bu önemli görevi üstlenecek adayların eğitildiği akademik kurumdur.

Polislik mesleğine başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle polis akademisine başvurması gerekiyor. Polis akademisi sınavlarında başarılı olan adaylar eğitim alarak, polis mesleğine hazırlanıyor.

Polislik mesleğine adım atmak isteyenlerin bazı kriterleri karşılaması gerekmektedir. Bu kriterler arasında en önemlileri; eğitim, yaş ve sağlık kriterleridir. Bu kriterleri karşılayanların sınavlara başvurarak, mesleğe adım atmaları mümkündür.

 • Adaylar başvurularını, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfası üzerindeki iş ilanlarına göre yapabilirler.
 • Polis mesleğine başvuracak adayların, polislik meslek yüksekokuluna gitmek veya ya muhafaza memuru olarak çalışmak üzere önlisans veya lisans mezunu olmaları gerekmektedir.
 • Eğitim düzeyi, yaş aralığı ve diğer kriterleri karşılayan adayların, sınavlara başvurarak polisliğe adım atmaları mümkündür.

Meslek seçimi konusundaki kararınızı verdiğinizde, polislik mesleğine uygun olan kişi ya da kurumlardan yardım alarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Polis Akademisi Nedir?

Polis mesleğine adım atmak isteyenlerin başvurması gereken akademik kurum Polis Akademisi’dir. Polis Akademisi, İçişleri Bakanlığı bünyesinde yer alan bir üniversite olarak hizmet vermektedir. Akademide öğrencilere polislik mesleğine yönelik teorik ve pratik eğitimler verilir. Eğitim süresi 4 yıldır. Polis Akademisi, lisans eğitimi veren bir akademidir ve kazanılan diploma, polis memuru olarak işe alım sürecinde büyük önem taşımaktadır.

Polis Akademisi’ne kabul edilmek için, Temel Yeterlilik Testi adı verilen bir sınava girmek gerekir. Bu sınavda adayların temel yetenek ve genel kültür konularındaki bilgileri ölçülür. Sınavda başarılı olan adaylar, ardından mülakata alınır ve polislik mesleği için uygunluğu değerlendirilir. Kabul edilen adaylar, 4 yıllık lisans eğitimi sürecine başlarlar.

Polislik Mesleği Kimlere Uygun?

Polislik mesleği, vatan için canını feda etmek isteyen, disiplinli ve kararlı kişiler için uygundur. Adayların en önemli şartlarından biri, Türk vatandaşı olması ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin her türlü bölgesinde görev yapabilecek potansiyele sahip olmasıdır. Ayrıca, adayların en az lise mezunu veya denk bir okuldan mezun olması gerekir. Yaş sınırı ise 18-30 arasındadır. Tüm adaylar sağlık yönünden düzenli bir şekilde kontrol edilir ve şartlarına uymayan adaylar elenir. Ayrıca, adayların güvenlik soruşturması ve arşiv kaydının temiz olması da gereklidir.

 • Türk vatandaşı olmak
 • En az lise mezunu olmak
 • 18-30 yaşları arasında olmak
 • Sağlık açısından uygun olmak
 • Devlet güvenlik soruşturması ve arşiv kaydı temiz olmak
Nitelikler Açıklama
Fiziksel uygunluk Polislik mesleği, fiziksel olarak zorlu bir meslektir. Adayların dayanıklılık, güç, ve hız testlerini başarıyla tamamlaması gereklidir.
Mental Fiziksel Uygunluk Adayların disiplinli, odaklı ve dikkatli olmaları gerekmektedir. Ayrıca, stres yönetimi ve kriz durumlarına adapte olabilme yetenekleri mutlaka olmalıdır.
İletişim Becerileri Polisler, vatandaşla sık sık etkileşim halinde olurlar. Bu nedenle, adayların etkin bir şekilde iletişim kurabilecek ve güven uyandırabilecek becerilere sahip olması gereklidir.

Eğitim ve Yaş Şartları

Polislik mesleği için başvuru yapacak adaylar, en az lise mezunu olmalıdır. Ancak, polis mesleği için gereken eğitim seviyesi Polis Meslek Yüksekokulu’na kadar yükselebilmektedir. Polis Akademisi’ne yapılacak başvurularda, meslek lisesi veya teknik liselerin polis mesleği bölümlerinden mezun olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedir.

Yaş şartı ise en az 18 ve en fazla 30 olarak belirlenmiştir. Ancak, bazı özel durumlarda bu yaş sınırı 35’e çıkabilmektedir. Adayların başvuruda bulunabilmeleri için sağlık açısından da bir engelinin bulunmaması gerekmektedir. Bununla birlikte, polislik mesleği, erkek ve kadın adaylar için farklı fiziksel yeterlilik şartlarına sahiptir. Fiziksel yeterlilik şartlarının detayları ve testleri, sınav sürecinde adaylara sunulmaktadır.

Polis Meslek Yüksekokulu

Polis Meslek Yüksekokulu, yalnızca Meslek Yüksekokulu (MYO) mezunlarının başvurabileceği bir sınav ve eğitim programıdır. Bu programa başvurabilmek için adayların, MYO’dan mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından düzenlenen açıköğretim polis meslek yüksekokulu sınavına girmesi gerekmektedir. Sınav sonuçlarına göre adaylar, eğitim ve öğretimlerine Polis Meslek Yüksekokulu’nda devam etme hakkını kazanabilirler.

Polis Meslek Yüksekokulu eğitim programı, genellikle 2 yıl sürmektedir. Bu süre boyunca öğrencilere, polisliğin tüm yönleriyle ilgili teorik ve pratik eğitim verilmekte ve adayların polislik mesleğinin gerektirdiği niteliklere sahip olmaları sağlanmaktadır. Eğitim boyunca adayların staj yapmaları ve sahada pratik yapmaları da beklenmektedir.

Polis Meslek Yüksekokulu’na giren adaylar, eğitimlerini tamamladıktan sonra, başarılı oldukları takdirde polis memuru olarak atama yapılma hakkını kazanırlar. Bu nedenle, polis mesleği için özellikle MYO mezunları, Polis Meslek Yüksekokulu sınavına girerek eğitimlerini tamamlamalı ve atama sürecinde en az diğer adaylar kadar şanslı olma fırsatını yakalamalıdırlar.

Önlisans ve Lisans Mezunları

Polislik mesleğine adım atmak için üniversite mezunu olanlar farklı bölümlerden de olsa başvuru yapabilirler. Önlisans mezunları, ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS puanı ile Polis Akademisi Başkanlığının düzenlediği sınavda başarılı olması gereklidir. Başarılı olan önlisans mezunları, adliyelerde çalışan icra memuru, zabıt katibi ve mübaşir unvanları için düzenlenen sınavda başarı elde etmeleri halinde Polis Meslek Yüksek Okulu’nda eğitim görebilirler. Lisans mezunları ise, belirtilen sınavlara girerek başarılı olduklarında doğrudan Polis Akademisi’nde eğitim görebilirler.

Ayrıca, bazı bölümlerden mezun olanlar öncelikli olarak değerlendirilirler. Hukuk, kamu yönetimi, siyaset bilimi, sosyoloji, psikoloji, iletişim gibi bölümlerden mezun olanlar, polislik mesleğinde öncelikli olarak tercih edilmektedirler.

Sınav Süreci

Polislik mesleği için adayların aşması gereken sınav süreci üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama yazılı sınavdır. Bu sınavda, temel yetenek ve genel kültür konularında sorular sorulur. İkinci aşama ise fiziki yeterlilik sınavıdır. Bu sınavda, adayların dayanıklılık, güç ve hız testleri ile fiziksel yeterlilikleri ölçülür. Üçüncü ve son aşamada ise psikolojik değerlendirme sınavı yapılır. Adaylar, bu sınavda psikolojik olarak taranarak mülakat şeklinde değerlendirilirler.

Polislik sınavına hazırlanmak için, her aşamada kendinizi geliştirmeniz gerekmektedir. Temel yetenek ve genel kültür konularında kendinizi güncel tutmayı ve tekrar yapmayı ihmal etmeyin. Fiziki yeterlilik sınavına hazırlanmak için antrenman yapın. Psikolojik değerlendirme sınavında ise kendinizi ifade etme, iletişim becerilerinizi geliştirme ve sınavdan önce sakinleşme teknikleri öğrenme önemlidir. En önemlisi, sınava hazırlanırken düzenli ve disiplinli bir şekilde çalışmanız gerekmektedir.

Yazılı Sınav

Polislik mesleği için başvuru sürecinde yer alan yazılı sınav, temel yetenek ve genel kültür konularını içermektedir. Bu aşamada adayların günlük hayatta kullandıkları matematiksel, analitik ve mantıksal düşünme becerileri ölçülmektedir. Ayrıca, genel kültür konuları olarak Türkçe, tarih, coğrafya ve güncel konular da sınava dahil edilmektedir.

Yazılı sınav, farklı soru tipleri içerebilir. Adaylar, çoktan seçmeli sorular, doğru-yanlış soruları veya kısa cevaplı sorularla karşılaşabilirler. Her soru belirli bir puan değerine sahiptir ve sınavın genel puanı, tüm soruların toplam puanlarına göre hesaplanır.

Polislik yazılı sınavına hazırlık süreci oldukça önemlidir. Adayların, sınavda karşılaşacakları soru tiplerini ve konuları önceden belirlemeleri ve bu konulara yönelik çalışmaları gerekmektedir. Ayrıca, sınavda zaman yönetimi de oldukça önemlidir. Adayların tüm soruları cevaplamak için yeterli zamanı olması için sınav süresini takip etmeleri gerekmektedir.

Fiziki Yeterlilik Sınavı

Fiziki Yeterlilik Sınavı, polislik mesleğine giriş için adayların sahip olması gereken fiziksel yeterliliklerin ölçüldüğü aşamadır. Bu sınavda adaylar; koşu, uzun atlama, şınav ve mekik gibi dayanıklılık, güç ve hız testlerine tabi tutulurlar. Sınavda başarılı olmak için adayların belli bir seviyede kondisyon ve güç seviyesine sahip olmaları gerekmektedir. Sınava hazırlık için adayların spor yapmaları ve düzenli olarak egzersiz yapmaları önemlidir. Ayrıca, sınav günü kıyafet seçimi ve beslenme gibi faktörler de performansı etkiler, bu nedenle adayların bu konularda da titizlikle hazırlanmaları gerekmektedir.

Psikolojik Değerlendirme Sınavı

Psikolojik Değerlendirme Sınavı, adayların polislik mesleğinde işe alım sürecinde taranmasını sağlayan bir sınavdır. Bu sınav, adayların kişilik ve davranış özelliklerini tespit etmek için mülakat şeklinde gerçekleştirilir. Adayların belli bir konu hakkında tartışmaları ve değerlendirmeleri, anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği konusunda fikirlerini paylaşmaları gibi durumlarda gözlemleyerek değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme sonucunda, adayların meslekte başarılı olup olamayacağına karar verilir. Adayların bu aşamada herhangi bir sahtekârlık ya da yalan söyleme durumunda fark edileceği için, dürüstlük ve samimiyet bu sınavda önemlidir.

İş Başvurusu ve Değerlendirme Süreci

Polislik sınavını başarıyla tamamlayan adayların sonraki adımı iş başvurusudur. İş başvurusunda belgelerin eksiksiz bir şekilde hazırlanması oldukça önemlidir. Başvuru esnasında adaylar;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Mezuniyet belgesi fotokopisi
 • Askerlik durumunu belirten belge
 • SGK hizmet dökümü

gibi belgeleri hazırlamalıdır.

İş başvurusu tamamlandıktan sonra adaylar değerlendirme sürecine dahil olurlar. Bu süreçte adayların fiziki yeterlilik, mülakat ve arşiv araştırması testlerinden geçmeleri gerekmektedir. Değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan adaylar Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitime başlayacaklardır.

Yorum yapın