Pandemi Başvurusu Nasıl Yapılır

Pandemi başvurusu, çalışanlar ve vatandaşlar tarafından hükümet tarafından verilen destekleri almaya hak kazanmak için yapılan bir başvurudur. Pandemi başvurusu yapmak için öncelikle ne zaman yapılması gerektiği bilinmelidir. Çalışan işçiler SGK aracılığıyla başvuru yaparken, ESGM’ye bağlı kişiler ise başka bir süreç izlemelidir. Başvuru yapmak için gerekli belgeler ayrıca temin edilmelidir. Başvuru işleminin ardından, süreç hakkında bilgiler verilecektir.

Pandemi Başvurusu Nedir?

Pandemi başvurusu, çalışanların pandemi nedeniyle işten uzak kaldığı süreyi SGK veya ESGM’ye bildirmesi ve maaşlarının ödenmesini sağlamak için yapılan bir işlem olarak tanımlanabilir. Başvurular, pandemi nedeniyle 14 gün veya daha fazla süreyle karantina altında kalan kişiler veya pandemi nedeniyle iş yerleri kapatılan kişiler tarafından yapılabilir. Başvuruların en geç 10 gün içinde yapılması gerekmektedir. Başvuruların işleme alınması için gerekli belgelerin tamamlanması ve eksiksiz bir şekilde sunulması gerekmektedir.

Kimler Başvurabilir?

Pandemi başvurusu herkese açıktır ve yapılan başvurular belirli durumlara göre değerlendirilir. Özellikle COVID-19 hastalığından şüphelenen, enfekte olduğunu düşünen ya da temas halinde bulunduğu kişiyle teması sonrasında karantinaya alınan kişiler başvuruda bulunabilirler. Ayrıca, ücretli izin hakkı bulunan ancak işverenleri tarafından izin verilmeyen çalışanlar da pandemi başvurusu yapabilirler. Ayrıca, özel sektörde çalışanların yanı sıra kamu hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda çalışanların da başvuru yapma hakları vardır.

Ancak, başvurunun geçerli kabul edilebilmesi için belirli koşulların sağlanması gerekmektedir. Başvuruyu yapacak kişinin COVID-19 belirtilerinin görülmesi ya da karantina durumunda bulunması gibi durumlar başvurunun geçerli olması için yeterli koşullardır. Ayrıca, pandemi başvurusu için gerekli belgelerin tam olarak temin edilmesi de önemlidir. Bu belgeler arasında rapor ve başvuru formu gibi belgeler yer almaktadır.

  • Bu nedenle, mümkün olan en kısa sürede pandemi başvurusu yapmak, uygun belgeleri temin etmek ve gerekli koşulları sağlamak önemlidir. Bu sayede, COVID-19 hastalığının yayılmasını önleyebilir ve maddi olarak yüksek maliyetlerden kaçınabilirsiniz.

SGK’ya Çalışan İşçiler

SGK’ya çalışan işçiler, pandemi başvurularını iki farklı şekilde yapabilirler. İlk yöntem, e-Devlet üzerinden yapılabilen ve kolay bir şekilde tamamlanabilen yöntemdir. Bunun için işçilerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TC Kimlik No) ve e-Devlet şifresine ihtiyacı vardır.

İkinci yöntem ise, işçilerin işverenleri üzerinden yapabilecekleri başvurudur. Bu durumda, işverenlerin işçilerin başvuru talebini SGK’ya bildirmesi gerekmektedir. Bunun için işverenlerin, işçilerin çalışma koşullarının pandemi döneminde uymadığına dair rapor veya belge sunmaları gerekmektedir.

Ayrıca, SGK’ya çalışan işçiler, başvuru sonrası başvurularının kabul edilip edilmediğini SGK’nın web sitesinden sorgulayabilirler. Başvurusu kabul edilen işçiler, SGK tarafından ödeme alacaklardır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru yapmak isteyen SGK’ya çalışan işçilerin öncelikle sağlık kuruluşuna gitmeleri ve Covid-19 nedeniyle karantina altına alınmaları veya hastalanmaları gerekmektedir. Burada alacakları Covid-19 raporuyla birlikte işverenlerine veya SGK’ya başvuruda bulunabilirler.

SGK’ya başvuru yapmak için pandemi başvuru formu doldurulması gerekmektedir. Bu form, SGK’nın internet sitesinden veya istenildiği takdirde SGK yetkililerinden temin edilebilir. İşçiler dolduracakları bu formda Covid-19 nedeniyle karantina altına alınma veya hastalık nedeniyle çalışamadıklarını belirtmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, işçilerin başvuruları için bir rapor almaları gerekmektedir. Alınacak olan raporda Covid-19 nedeniyle çalışamadıklarına veya karantina altında olduklarına yer verilmesi gerekmektedir.

SGK’ya yapılacak pandemi başvurusu sonrası, işçilerin işverenleri tarafından ücretleri SGK tarafından ödenecektir. İşçiler, bu süreçte hastalıklarının seyrine göre doktor tavsiyeleri doğrultusunda tedavilerine devam edebilirler.

Hangi Durumlarda Başvurulabilir?

SGK’ya çalışan işçiler, pandemi başvurusunda bulunmak için belli durumlarda başvuruda bulunabilirler. Bu durumlar şunlardır:

  • COVID-19 teşhisi konulması veya COVID-19 tedavisi alınması
  • Tedavisinin devam ettiği süre boyunca karantinada kalmak zorunda kalması
  • PCR testi pozitif çıkması nedeniyle tedbir amaçlı karantinaya almaları
  • Koronavirüs tedbirleri sebebiyle işine ara verilmesi veya çalışamaması
  • Aile hekiminin veya Sağlık Bakanlığı’nın teşhis veya tedavi için karantina önerisinde bulunması

Bu durumlardan biri veya birkaçı SGK’ya çalışan işçilerin pandemi başvurusu yapabilmesi için yeterli sebeplerdir.

ESGM’ye Bağlı Kişiler

ESGM’ye bağlı olan kişiler pandemi başvurusu için mutlaka başvuruda bulunmalıdır. Başvurular, aynı şekilde SGK başvurularında olduğu gibi online olarak gerçekleşmektedir. Başvuru esnasında, kişilerin E-Devlet üzerinden giriş yapmaları gerekmektedir. Gerekli bilgiler E-Devlet üzerinden girildikten sonra başvuru tamamlanır.

ESGM’ye bağlı kişiler pandemi nedeniyle çalıştıkları iş yerlerinde karantina altında kalmaları ya da karantina tedavisi görmeleri halinde, bu durumu belgeleyen bir rapor almalıdır. Rapor, kişinin işvereni tarafından verilir ve başvuru sırasında sunulması gereken belgeler arasındadır.

ESGM’ye bağlı kişiler pandemi başvurusu sürecinde, SGK’ya bağlı olan işçilerin yaptığı gibi, raporu, E-Devlet üzerinden başvuru formuyla birlikte yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru sonrasında, süreç hakkında bilgilendirme E-Devlet üzerinden takip edilebilir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

ESGM’ye bağlı kişilerin pandemi başvurusu yapmak için öncelikle COVID-19 teşhisi almaları gerekmektedir. Teşhis sonrası, hastaneden alınan test sonucu ve sağlık raporu ile birlikte pandemi başvuru formu doldurulmalıdır. Başvuru formu, ESGM’nin internet sitesinde veya herhangi bir ESGM şubesinde bulunabilir. Pandemi başvuru formunu doldurduktan sonra formun imzalanması gerekmektedir. Başvuru formu ve rapor, ESGM şubesine veya posta yoluyla ESGM’ye teslim edilmelidir. Başvurunun kabul edildiği takdirde, ödeme almak için gerekli olan banka hesap bilgileri ESGM tarafından talep edilecektir.

Hangi Durumlarda Başvurulabilir?

ESGM’ye bağlı kişilerin pandemi başvurusu yapabilmesi için bazı durumların oluşması gerekmektedir. Bunlar;

  • Çalışan kişinin veya yaşlı yakınlarının COVID-19’a yakalanması
  • Çalışan kişinin test sonucunun pozitif olması ve gözetim altında tutulması gerektiği belirtilmesi
  • Çalışan kişinin yakınlarının test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda aranması gereken şartların gerçekleşmesi

Bunların dışında ESGM’ye bağlı kişilerin pandemi başvurusu yapmaları mümkün değildir.

Pandemi Başvurusu Yapmak İçin Gerekli Belgeler

Pandemi başvurusu yapmak için başvuru esnasında gereken belgeler vardır. Bu belgeleri temin etmek oldukça önemlidir.

Pandemi başvurusu için sağlık kuruluşlarından mutlaka bir rapor alınması gereklidir. Bu raporda pandemi sebebiyle çalışamayacağınız doktor tarafından belirtilmelidir.

Pandemi başvurusunda doldurulacak form başvuru sırasında kurum tarafından sağlanır. Başvuru formunu doldururken tüm alanları eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak gerekmektedir.

Ayrıca, başvuru sırasında SGK çalışanlarından talep edilen maske, eldiven, siperlik gibi koruyucu malzemelerin de temin edilmesi gerekmektedir.

Bu belgelerin temin edilmesi için sağlık kuruluşları, ilgili devlet kurumları veya işyeri hekimlerine başvurulabilir. Belgelerin tam ve doğru olarak temin edilmesi pandemi başvurusu sürecinin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar.

Rapor

Pandemi başvurusu yapmak isteyen kişilerin öncelikle bir rapor almaları gerekmektedir. Bu rapor, kişinin pandemi nedeniyle işe devam edemeyeceğini veya karantina altında kalmak zorunda olduğunu belirtir. Raporu almak için öncelikle sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Rapor, sağlık kuruluşu tarafından düzenlenecek ve başvuru sürecinde talep edilecektir.

Raporu almak için kişinin belirtilen durumda olması gerekmektedir. Ayrıca, raporun süresi başvuru tarihinden geriye doğru 10 günü kapsamalıdır. Başvuru esnasında raporun orijinali talep edileceğinden, kişi raporu kaybetme veya zarar görmeme konusunda dikkatli olmalıdır.

Bazı durumlarda, raporun özellikleri belirli kriterlere uymalıdır. Örneğin, birkaç günlük karantina veya semptom gösterdiği halde test sonucu negatif olan kişilerin raporu bazı durumlarda kabul edilmeyebilir. Bu nedenle, raporun alınmadan önce detayları hakkında doktorla görüşülmesi faydalı olacaktır.

Başvuru Formu

Başvuru formu, pandemi başvurusu yapmak isteyen kişilerin doldurması gereken belgelerden biridir. Bu form, SGK ya da ESGM yetkililerine teslim edilerek başvurunun yapılmasını sağlar. Form, ad-soyad, TC kimlik numarası, adres bilgisi gibi kişisel bilgilerin yanı sıra sağlık durumuna ilişkin soruları da içerir. Başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması, başvuru sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Formda yer alan sorulara doğru ve net cevaplar verilmesi önemlidir. Ayrıca, başvuru formunun çift nüshalı olarak doldurulması ve SGK ya da ESGM yetkililerince onaylanması gerekmektedir.

Pandemi Başvurusu Sonrası Süreç

Pandemi başvuru süreci tamamlandıktan sonra, başvuru sonucu incelenecek ve doğrulandıktan sonra uygun işlemler yapılacaktır. Eğer başvurunuz uygun görülürse, size karantina tedbiri uygulanacaktır. Bu da evde izolasyon ya da hastanede tedavi gibi çeşitli yöntemlerle gerçekleşebilir. Karantina sürecinde gün gün kontrol altında tutulacaksınız. Evde izolasyon durumunda, her günizi belirli bir süre içinde bildirmek için Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği uygulamayı kullanmanız gerekebilir. Karantina süreci boyunca ya da sonrasında, alınması gereken ek tedbirlerle ilgili de bilgilendirme yapılacaktır.

Yorum yapın